Opći uvjeti poslovanja

Davatelj jamstva jamči da proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovitu uporabu ili promet u svrhu kojoj je taj uređaj namijenjen, ali ne preuzima odgovornost za svojstva proizvoda koja su nužna za specifičnu uporabu ili obavljanje djelatnosti, koju je bilo potrebno posebno ugovoriti, odnosno koja pri ugovaranju kupoprodaje od stane kupca nije zatražena od prodavatelja, kao i za moguću izgubljenu dobit zbog nedostatka navedenih
specifičnih svojstava.Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem kupcu, a dokazuje se predočenjem računa i ovjerenog jamstvenog lista te uz detaljan opis kvara.Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz uređaj priložio proizvođač, odnosno prodavatelj. Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem kupcu).Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni jamstveni list proizvođača, priznaje se isključivo jamstveni list distributera (uvoznika).Kvarovi na proizvodima pokrivenim jamstvom biti će otklonjeni bez naplate, samo u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputstvima za korištenje.Uslugu servisa vršimo samo u garantnom roku..