GDPR DOKUMENT PO PREDLOŠKU EU ZAKONA O DIGITALNIM MEDIJIMA

 

Tvrtka Elektrotrade E.T.O. obvezuje se provoditi pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine.

Prema Članku 13. ove Uredbe, ovom Izjavom o privatnosti informiramo vas koje osobne podatke prikupljamo putem pisane ili usmene komunikacije, u koju svrhu, kako s njima postupamo, tko im ima pristup, tko ih obrađuje, kome ih otkrivamo i u koje svrhe, na koji period ih čuvamo, kako ih osiguravamo od neovlaštenog pristupa te o pravima koja imate vezano za zaštitu osobnih podataka.

U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o privatnosti te nam se slobodno obratiti za sva vaša pitanja na adresu e-pošte koju navodimo u Članku 1. ove Izjave.

Članak 1. Opće informacije
Ova Izjava o privatnosti za Elektrotrade E.T.O. primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Korištenjem proizvoda i usluga tvrtke Elektrotrade E.T.O. povjeravate nam svoje podatke.

1) Voditelj zbirke osobnih podataka:

Elektrotrade E.T.O.

Dražice 55, 47300 Ogulin, Hrvatska

MB: 92093213

Članak 2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

U okviru svog poslovanja, možemo prikupljati sljedeće vrste osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

1. Potencijalni klijenti, zainteresirane strane:

Ime i prezime, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte

2. Klijenti, korisnici naših usluga

Ime i prezime, adresa fizičke osobe, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte, OIB

Ostali podaci: Video snimke, fotografije i ostali neophodni podaci za obradu tijekom poslovne suradnje

3. Vanjski suradnici i partneri

Ime i prezime, adresa fizičke osobe, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte, OIB, IBAN

4. Posjetitelji web stranice

Podaci o interakciji posjetitelja (korisnika) s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Više informacija o kolačićima i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u Članku 11. ove Izjave.

Članak 3. Kako prikupljamo podatke

1. Tijekom posjete našoj web stranici:

– vašim ispunjavanjem našeg obrasca za kontakt

– vašom prijavom na naš newsletter

2. Tijekom izravne komunikacije:

– osobna komunikacija

– putem e-pošte

– telefonski

3. Tijekom poslovne suradnje

– radi ispunjavanja naših obveza iz ugovora o prodaji naših usluga

4. Ispunjavanjem zakonskih obveza

Članak 4. Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Obradu osobnih podataka obavljamo u sljedeće svrhe:

1. Odgovor na upit

2. Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora

3. Izradu korisničkog računa za uslugu web hosting i registraciju domene

4. Izradu korisničkog računa putem kojeg klijent pristupa svojoj web stranici

5. Izradu korisničkog pristupa alatu za praćenje statistike web stranice (Google Analytics)

6. Tehničko i sadržajno održavanje web stranice

7. Izdavanje računa za izvršenu uslugu

9. Statistička analiza za unapređenje iskustva posjete našoj web stranici

10. Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.

11. Posredovanje osobnih podataka trećim osobama definiranim u Članku 7. ove Izjave. Vaši podaci će se ustupiti samo kada to opravdava zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati posredovanje vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi).

Obradu osobnih podataka temeljimo na sljedećim pravnim osnovama:

1. Privola dana za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha (dokaziva, isključiva, nedvosmislena, dobrovoljna, moguće povući u svakom trenutku)

2. Nužna za izvršavanje ugovora u kojemu je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

3. Nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

4. Nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

Članak 5. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

1. Osobne podatke zainteresiranih pojedinaca za naše usluge ustupljene putem ove web stranice, e-maila i telefonskog kontakta obrisat ćemo najkasnije nakon proteka 2 godine od našeg posljednjeg odgovora jer nam je dosadašnje iskustvo u poslovanju pokazalo da se nakon proteka 2 godine, zainteresirana strana vjerojatno više neće javiti. Razlog za čuvanje podataka u trajanju od 2 godine temelji se na tome da ako se zainteresirana strana unutar tog perioda javi, da se možemo nadovezati na prethodnu komunikaciju kako bismo brzo i kvalitetno odgovorili na upit.

2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo do povlačenja privole. Ako na primjer opozovete svoju privolu za primanje newslettera, podaci vašeg pretplatničkog profila automatski se blokiraju te potom brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana.

3. Osobni podaci se čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili do raskida ugovora. Nakon toga se brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana ili po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

4. Osobne podatke čuvamo prema zakonski propisanoj obvezi arhiviranja

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju.

1. Porezna uprava

2. Sud i druga tijela javne vlasti Republike Hrvatske

Članak 7. Prosljeđivanje osobnih podataka
S osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje postupamo povjerljivo.

Vaši se podaci koriste kako bi se obradio vaš upit, a u iznimnim slučajevima podatke temeljem našeg naloga obrađuju naši partneri. Postoji mogućnost prosljeđivanja podataka partnerima u svrhu obrade nama upućenih upita. U takvim slučajevima brinemo o tome da brižno izabrani partneri ispunjavaju zakonske zahtjeve u vezi s ovom Uredbom.

Kod obrade vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan EU (treće zemlje) i to samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole na temelju koje obrađujemo vaše osobne podatke bit će primijenjeno i na navedeno društvo.

Proslijedit ćemo osobne podatke trećim stranama u slučaju poštivanja zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravnog postupka, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela i slično.

Članak 8. Vaša prava

1. Pravo na pristup osobnim podacima:

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti pristup vašim osobnim podatcima.

2. Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka:

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav) osobnih podataka:

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ali vas molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, što može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

4. Pravo na prigovor vezan uz obradu osobnih podataka:

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

5. Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

– ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
– ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
– ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
– ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

6. Pravo na prigovor nadzornom tijelu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte iz Članka 1. kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU.

Članak 9. Postupak za ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate pitanja u vezi vaših osobnih podataka obratite nam se slanjem zahtjeva koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podatcima u pismenom obliku na adresu e-pošte: shop@elektrotrade.hr. Radi pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podacima možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, a odbijanje obrade vašeg zahtjeva možemo učiniti u slučaju očite namjere zlouporabe.

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima, pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka i Internog pravilnika.

1. Samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

2. Redovito pratimo, pregledavamo i održavamo naša računala i web stranicu

3. Redovito stvaramo sigurnosnu kopiju osobnih podataka na računalu i web stranici

4. Antivirusni program

5. Osvještavamo zaposlenike u vezi (ne)otvaranja e-pošte iz nepoznatih izvora
itd.

Članak 11. Kolačići

1. Općenite informacije o kolačićima

Ova web stranica radi boljeg korisničkog iskustva na web stranici na vaše računalo sprema male tekstualne datoteke koje nazivamo kolačići. Ova praksa zastupljena je u najmanje 90%web stranica u svijetu, ali prema Direktivi EU iz svibnja 2011. godine, obvezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića, a us slučaju njihovog blokiranja i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne. Nakon 25. svibnja i početka primjene Opće uredbe za zaštitu podatka (GDPR) svaka web stranica treba omogućiti korisniku mogućnost jednostavnog povlačenja privole za korištenje kolačića. Da biste na našoj web stranici, nakon što ste kliknuli “Prihvaćam sve kolačiće”, povukli svoju privolu, jednostavno kliknite na gumb “Kolačići” i kliknite “Prihvaćam samo neophodne kolačiće”. Može se dogoditi da korištenje određenih funkcionalnosti web stranice postane onemogućeno nakon povlačenja privole za korištenje kolačića.

Kolačić je mala datoteka koju na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačić obavještava web stranicu da se “stari” korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. Kolačići bilježe vaše preferencije i postavke, unose ih u web obrasce i informacije za prijavljene korisnike.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, ali ta informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući ‒ web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na korisnikovu računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke na internetu te time sam birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene kolačiće automatski pobrisati pri zatvaranju internetskoga preglednika i sl.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik kojim se koristite. Preglednici:

Internet Explorer 8 i noviji
FireFox 3.5 i noviji
Google Chrome 10 i noviji
Safari 2 i noviji
Opera 10.5 i noviji.

Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranice, no određene funkcionalnosti neće vam biti na raspolaganju na njima.

2. Vrste kolačića

Trajni i privremeni kolačići

Trajni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (vašem računalu) te ondje ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka pa se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.

Kolačići prve i treće strane

Kolačići prve strane (First party cookies) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti stalni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu tako prikupljati podatke o korisnicima različitih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

Neophodni i ostali kolačići

Neophodni kolačići su neophodni za rad i korištenje web stranice. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja.

Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama s tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.

Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.

Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

3. Naša web stranica i korištenje kolačića

Ime kolačića Domena Vrsta Namjena Trajanje
_ga .elektrotrade.hr Kolačići prve strane, Trajni kolačići Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. 2 godine
_gid .elektrotrade.hr Kolačići prve strane, Trajni kolačići Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. 1 dan
_gat .elektrotrade.hr Kolačići prve strane, Trajni kolačići Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. 1 minuta

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/dlpage/gaoptout.

4. Dodatne informacije o isključivanju kolačića

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost. Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice. Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika.

Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja.

Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića.

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Članak 12. Konačne odredbe
Elektro trade d.o.o. može promijeniti ovu Politiku.

Ova verzija Izjave o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Sve promjene ove Izjave bit će objavljene na ovoj web stranici.